Robotyzacja w Polsce w 2023 – raport i przegląd rynku

Polski rynek z reguły sprawnie i aktywnie wdraża rozwiązania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami. Jak jednak wygląda robotyzacja w Polsce? Oto kilka spostrzeżeń i interesujących statystyk dotyczących obecnego stanu rynku.

Źródło: PAP

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych: Polska w rankingu IFR

Zacznijmy od twardych danych: najbardziej aktualnym podsumowaniem informacji o robotyzacji na świecie jest raport Międzynarodowej Federacji Robotyki opublikowany w październiku 2022 roku. Co istotne, dane pochodzą z 2021 roku – twórcy opracowania podzielili się jednak prognozami i trendami na następne lata. Polska jest traktowana przede wszystkim jako rynek zróżnicowany i otwarty na nowe możliwości, a na szczególną uwagę zasługuje dynamika wzrostu robotyzacji w naszym kraju. Obecna gęstość robotyzacji w Polsce plasuje nas na 15. miejscu wśród wszystkich badanych krajów – w samym 2021 roku wdrożonych zostało 3,3 tys. nowych robotów.

To solidny wynik, jednak warto zaznaczyć również tempo wzrostu w ostatnich latach. Według raportu za 2021 rok liczba wdrożeń zwiększyła się aż o 56%. To ogromny skok w stosunku do roku 2020, w którym wciąż można było odczuć spory wpływ pandemii na ekologię. W latach 2019 i 2020 Polska odnotowała spadek na poziomie odpowiednio 1% i 18%, jednak 2021 rok przyniósł przełom i nowy rekord instalacji. Czy ten trend utrzyma się w 2022, 2023 i kolejnych latach? Wiele wskazuje na to, że tak, choć spore znaczenie pod tym względem ma sytuacja geopolityczna – zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie.

Przeczytaj również:

Źródło: PAP

Robotyzacja w Polsce: które branże najwięcej inwestują w roboty?

Podobnie jak w większości innych krajów w zestawieniu IFR, najbardziej rozwinięte sektory pod względem robotyzacji w Polsce to motoryzacja, przetwórstwo materiałów oraz branża elektroniczna. Rynek jest jednak dość zróżnicowany, a rozwiązania z tego zakresu są implementowane w coraz większej liczbie firm niezależnie od branży. Na uwagę zasługują m.in. odważne ruchy w kierunku robotyzacji w branży spożywczej oraz rosnący popyt ze strony przemysłu metalowego.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w Polsce – prognozy IFR

Jak podaje IFR, najważniejsze czynniki wpływające na robotyzację i dynamikę tego procesu w Polsce to wysoka inflacja oraz wojna w Ukrainie, które są jednak równoważone przez duży popyt na nowoczesne rozwiązania i dostęp do wykwalifikowanej kadry. Co więcej, przedsiębiorstwa działające w naszym kraju mogą skorzystać ze wsparcia w ramach różnych programów unijnych, które zapewniają dodatkowe środki na inwestycje związane z robotyzacją. Na lata 2021–2027 zaplanowano aż 160 mld euro wsparcia inwestycyjnego, co z pewnością pomoże jeszcze bardziej pobudzić dynamiczny wzrost robotyzacji w Polsce.

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej – prognozy

Oprócz raportu IFR warto zapoznać się również z prognozami od naszych rodzimych ekspertów. W 2021 roku utworzono Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAiRP), którego celem jest wspieranie robotyzacji w kraju. Przedstawiciele Forum również podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi rynku i potencjalnego wzrostu. Warto przede wszystkim podkreślić, że FAiRP spodziewa się w 2022 i 2023 podobnej dynamiki, jak w roku 2021, czyli około 50% rocznego wzrostu. To ambitny cel, który podkreśla gotowość polskiego przemysłu na wprowadzanie najnowszych i najwydajniejszych rozwiązań. Aktualnie jednak rynek musi zmierzyć się z różnymi problemami, takimi jak przerwy w łańcuchu dostaw, które mogą w sporym stopniu wpłynąć na postęp robotyzacji.

Ulga na robotyzację – efekty

Wśród najciekawszych wydarzeń na polskim rynku robotyki można wyróżnić wprowadzenie ulgi na robotyzację w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co istotne, nie jest to dofinansowanie, a zwolnienie podatkowe – oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia finansowego i muszą dysponować własnymi środkami na inwestycję. Mimo tego wdrożenie takiego rozwiązania przyczyniło się do wzrostu zainteresowania automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, co może przyczynić się także do wzrostu liczby i skali inwestycji. Warto przy tym zaznaczyć, że firmy mogą skorzystać również ze środków w ramach funduszy unijnych oraz KPO.

Robotyzacja w Polsce w 2023 i w następnych latach

Na całym świecie postępuje trend cyfryzacji i robotyzacji produkcji, co można zauważyć również w Polsce. Aktualne wyniki i prognozy są dość obiecujące – nawet pomimo wielu znaków zapytania dotyczących sytuacji rynkowej, ekonomicznej i geopolitycznej. Jak podkreślają przedstawiciele FAiRP, polski rynek jest przede wszystkim gotowy na wprowadzenie niezbędnych zmian w celu usprawnienia oraz automatyzacji procesów. Najbliższe lata będą wymagać poradzenia sobie ze wzrostem cen energii, wysoką inflacją i innymi czynnikami, jednak prognozy IFR oraz FAiRP zakładają kontynuację dynamicznego wzrostu.

Co to jest era robotyzacji?

W ramach różnych publikacji można coraz częściej spotkać się z pojęciem „era robotyzacji”. To określenie, które odnosi się do stale rosnącego wykorzystania zarówno robotów, jak i innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle i nie tylko. Warto jednak sprecyzować, czym właściwie jest robotyzacja. Termin ten oznacza wprowadzanie do procesów produkcyjnych robotów, manipulatorów i urządzeń towarzyszących, które umożliwiają wykonywanie zadań bez udziału człowieka (lub z jego minimalnym udziałem). „Era robotyzacji” to zatem okres, w którym właśnie takie rozwiązania stają się wykorzystywane na coraz szerszą skalę. Robotyzacja to przede wszystkim wiele korzyści dla firm zajmujących się produkcją czy obróbką różnych materiałów i komponentów. Roboty pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na pracowników, co może mieć kluczowe znaczenie w następnych dekadach. Istotną zaletą jest też znaczne zwiększenie wydajności i tempa produkcji, a także zachowanie pełnej precyzji wykonywanych zadań. Wszystko to sprawia, że roboty od lat zasłużenie zyskują na popularności – nie ma wątpliwości, że w następnych latach będziemy mogli nadal obserwować dynamiczny rozwój tego sektora.

Warto wiedzieć: definicja robotyzacji