RMU - Certyfikowany moduł bezpieczeństwa

Opis ogólny

RMU to certyfikowana jednostka sterująca bezpieczeństwa, która monitoruje prędkość i położenie robota w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe zatrzymanie robota w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości.

Programowalne programowalne ograniczenie przestrzeni roboczej (wirtualne ogrodzenie zgodne z wymogami bezpieczeństwa) pomaga zminimalizować wymagania dotyczące powierzchni i ogrodzenia.

Umożliwia operatorom bezpieczną pracę bezpośrednio z robotami bez wyłączania zasilania. Operatorzy mogą bezpośrednio ładować oprzyrządowanie do robota zamiast pośrednich stacji oprzyrządowania, co drastycznie obniża koszty oprzyrządowania.

Eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych urządzeń zabezpieczających, w tym pierścieni stref granicznych podstawy i przełączników zwalniających ramię, interaktywne strefy bezpieczeństwa są w pełni programowalne za pomocą oprogramowania bez instalowania urządzeń fizycznych.

Zdefiniowane przez użytkownika obszary robocze zapewniają większe bezpieczeństwo i elastyczność, które nie były wcześniej dostępne dzięki pierścieniom strefy granicznej podstawy i przełącznikom zwalniającym ramię.

RMU jest oferowany w dwóch konfiguracjach zapewniających elastyczność w projektowaniu sterowników bezpieczeństwa, RMU20-20 i RMU 20-30. RMU 20-20 oferuje dyskretne okablowanie 24 V sygnałów komunikacyjnych bezpieczeństwa. RMU 20-30 oferuje sygnały komunikacyjne sieci bezpieczeństwa Ethernet.

Użytkownik może zdefiniować wiele stref roboczych w celu zablokowania ruchu robota za pomocą peryferyjnych urządzeń zabezpieczających, takich jak kurtyny świetlne, czujniki laserowe i inny sprzęt.

Szczegółowy opis produktu

Jednostka monitorująca robota (RMU20-20 i RMU20-30) to system zgodny z kategorią 4 i PLe, który monitoruje pozycję i prędkość robota, aby odciąć zasilanie robota, gdy jego pozycja lub prędkość zostaną uznane za nieregularne. System monitorowania pozycji robota składa się z obwodów bezpieczeństwa wykorzystujących mikrokomputery i półprzewodniki, a sygnały wejścia/wyjścia, nadmiarowe sygnały bezpieczeństwa i inne sygnały z panelu sterowania procesem są połączone jako sygnały wejścia/wyjścia z zewnątrz sterownika robota. Sygnały sterujące przycisku zatrzymania awaryjnego, przełączników operacyjnych i przełącznika magnetycznego sterownika robota są połączone jako wewnętrzne sygnały wejścia/wyjścia, a urządzenie posiada funkcje monitorowania sekwencji i stanu. Jednostka monitorująca robota jest połączona kablem z enkoderem położenia silnika napędowego, dzięki czemu jednostka może monitorować operacje robota, a system zapewnia bezpieczne zatrzymanie robota w przypadku jego nieregularnej pracy.

Najważniejsze informacje techniczne

  • Większe bezpieczeństwo dzięki dwóm sygnałom związanym z bezpieczeństwem
  • Wykorzystuje funkcje monitorowania pozycji i prędkości robota
  • Zredukowane okablowanie sygnału bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Safety Network CIP Safety on EtherNet/IP (Ethernet/IP Safety)
  • Zgodny z międzynarodową normą IEC 61508 SIL3 i kategorią 4 normy ISO 13849-1 Ple
  • Zgodność z normą ISO10218 wspiera współpracę ludzi i robotów.