Roboty do polerowania, automatyzacja procesów polerowania

O Aplikacji

Zawsze polerowanie wymagało dużej precyzji i dokładności. Oczywistym jest, że zadanie to wymaga doświadczenia. Niezbędny jest powtarzalny ruch i dokładna kontrola kąta i siły nacisku narzędzia polerskiego.

W efekcie przy zadaniach wykonywanych przez pracowników, łatwo o błąd skutkujący zniszczeniem obrabianego elementu. Rozwiązaniem tego problemu są roboty do polerowania oraz automatyzacja procesów. Dotychczas była możliwa tylko przy długich seriach, ze względu na wysokie koszty programowania.

Od teraz wszystkie operacje wykona robot polerujący. W efekcie zyskujemy wysoką jakość z zachowaniem pełnej wydajności przez 24 godziny pracy.

robot współpracujący

Funkcjonalność aplikacji

  • precyzyjne prowadzenie narzędzia do polerowania po zakrzywionych płaszczyznach
  • sterowanie narzędziem do polerowania
  • kontrola siły i momentu pozwalająca na równomierne polerowanie powierzchni
  • polerowanie precyzyjnie wyznaczoną ścieżką
  • polerowanie dowolnych obiektów i płaszczyzn: koliste, sześcienne, nieregularne płaszczyzny z kontrolą prędkości dostosowaną do polerowanego elementu
  • system wizyjny do kontroli obszaru i dokonywanie poprawek