KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

CoRobotics Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [04-761] przy ul. Zwoleńskiej 102D, Regon 382011312, NIP 5272875637, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000761542. Kapitał zakładowy 50.000,-zł. 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ