Roboty paletyzujące - paletyzacja robotem

O Aplikacji

Paletyzacja wiąże się pracą w całym obszarze palety i linii produkcyjnej, często ze znacznymi obciążenia. Wielogodzinna praca związana z układaniem opakowań na palecie wiąże się ze znacznym obciążeniem Pracownika i zmęczeniem.

Taki charakter pracy wpływa niekorzystanie na płynność procesu. Paletyzacja robotem zapewnia wydajną i precyzyjnie wykonaną pracę. Robot paletyzujący odbiera opakowania z określonego miejsca np. linii i układa je na palecie według wzoru i określonej liczbie warstw, pamiętając przy tym o używaniu przekładek międzywarstwowych.

Nauka paletyzacji to łatwe i szybkie pokazanie miejsca z którego pobrać pudełko, określenie czterech naroży palety i wprowadzenie liczby pudełek przypadającej na każdy z dwóch boków palety. Dodatkowo można wprowadzić pobieranie przekładek i określić ile warstw ma być układanych, dalej wszystko robią roboty paletyzujące, precyzyjnie szybko i bez zmęczenia. 

robot paletyzujący

Paletyzacja robotem - Funkcjonalność aplikacji

 • lokalizowanie, pobieranie, układanie według określonego wzorca
 • możliwość programowania różnych schematów paletyzacji dla poszczególnych warstw
 • integracja z liniami, transporterami – kontrola ruchu transportera, występowania opakowań do paletyzacji
 • układanie i pobieranie według zadanych wzorców z kontrolą warstw i przekładek
 • precyzyjne umieszczanie na paletach z użyciem czujnika siły wykrywającego
  sąsiednie opakowania
 • kontrola, odczyt kodów i tekstu
 • dowolna czynność pakowania na stanowisku w oparciu narzędzia zainstalowane na końcu ramienia robota
 • wysokość paletyzacji do 2,8 m
 • obsługa różnych standardów palet
 • opcjonalne skanery bezpieczeństwa spowalniające lub zatrzymujące prace paletyzera po wykryciu Człowieka