Roboty do testów i kontroli

O Aplikacji

Oczywiste jest, że testy i kontrola dotychczas wykorzystywane były do wykrywania uszkodzonych części lub skanowania kodów. Głównie dotyczyły linii produkcyjnych o wysokich prędkościach i dużych wolumenach produkcji.

W efekcie systemy opierały się na częściach dostarczanych w różnych położeniach, były drogie i wymagały kosztownych re-konfiguracji przy jakichkolwiek zmianach linii. Biorąc to pod uwagę, producenci małych lub spersonalizowanych serii, byli skazani na korzystanie z manualnej siły roboczej.

Niestety czynności te wymagały dużej umiejętności i zręczności. Jednocześnie były męczące, co niejednokrotnie doprowadzało do błędów. A ze względu na różnorodność linii, automatyzacja tych czynności nie była opłacalna, aż do teraz. Roboty do testów otwierają nowe możliwości do realizacji tych zadań. Jednakowo przydatne są roboty do kontroli, które pomagają w automatyzacji procesów w produkcji.

Testy i kontrola robotem HCR

Funkcjonalność aplikacji

  • sterowanie i obsługa czytników kodów, tekstu, symboli
  • integracja z zewnętrznymi systemami kontroli jakości i czujnikami
  • sterowanie podajnikami i transporterami elementów do/z maszyny
  • kontrola jakości z użyciem czujnika siły
  • wizyjna kontrola detali w technice 2D/3D w pełnym kolorze
  • dowolna czynność kontrolna na stanowisku testowym w oparciu narzędzia zainstalowane na końcu ramienia robota