Roboty do testów i kontroli
Robotyzacja laboratorium

Praca w laboratorium wymaga niebywałej dokładności i skrupulatności. Jedna pomyłka – złe oznaczenie próbek, może mieć ogromne konsekwencje. Z pomocą przychodzą tu rozwiązania współczesnej robotyki. Automatyzacja procesu testów, nanoszenia odczynników i próbek na podłoża, oznaczania próbek, ewidencjonowania, pakowania, sterylna praca w komorach kapilarnych. To wszystko staje się łatwe, powtarzalne i wolne od błędów wynikających z długotrwałej pracy w ponadprzeciętnym skupieniu. 

Roboty do testów i kontroli pozwolą na spełnienie najsurowszych procedur laboratoryjnych i norm z nimi związanych.

Robotyzacja testów i kontroli

Oczywiste jest, że testy i kontrola dotychczas wykorzystywane były do wykrywania uszkodzonych części lub skanowania kodów. Głównie dotyczyły linii produkcyjnych o wysokich prędkościach i dużych wolumenach produkcji.

W efekcie systemy opierały się na częściach dostarczanych w różnych położeniach, były drogie i wymagały kosztownych re-konfiguracji przy jakichkolwiek zmianach linii. Biorąc to pod uwagę, producenci małych lub spersonalizowanych serii, byli skazani na korzystanie z manualnej siły roboczej.

Niestety czynności te wymagały dużej umiejętności i zręczności. Jednocześnie były męczące, co niejednokrotnie doprowadzało do błędów. A ze względu na różnorodność linii, automatyzacja tych czynności nie była opłacalna, aż do teraz. Roboty do testów otwierają nowe możliwości do realizacji tych zadań. Jednakowo przydatne są roboty do kontroli, które pomagają w automatyzacji procesów w produkcji.

robotyzacja laboratorium

Funkcjonalność aplikacji

  • załadunek, rozładunek i oznaczanie próbek
  • dozowanie i nanoszenie płynów i roztworów na podłoża 
  • pełna rejestracja próbek i wykonanych testów
  • sterowanie i obsługa czytników kodów, tekstu, symboli
  • integracja z zewnętrznymi systemami kontroli jakości i czujnikami
  • sterowanie podajnikami i transporterami elementów do/z maszyny
  • kontrola jakości z użyciem czujnika siły
  • wizyjna kontrola detali w technice 2D/3D w pełnym kolorze
  • dowolna czynność kontrolna na stanowisku testowym w oparciu narzędzia zainstalowane na końcu ramienia robota
Testy i kontrola robotem HCR

Roboty do obsługi laboratorium

Zobacz roboty najczęściej wybierane do obsługi próbek i procesów testów w laboratoriach. Dostępne są roboty MZ/MC/MR/SRA i coboty HCR do operacji załadunku i rozładunku spektrometrów, testerów, nanoszenia materiału na podłoża i wielu innych procesach spotykanych w laboraoriach. Szerokie spektrum robotów w naszej ofercie pozwoli Tobie zrobotyzować obsługę każdego rodzaju procesu laboratoryjnego, niezależnie czy mówimy tu o lekkich robotach MZ, cobotach HCR czy 7-mio osiowych robotach MR, które dzięki swojej konstrukcji dostaną się do najbardziej niedostępnych przestrzeni w maszynie.

MZ07L
Zasięg: 912 mm
Udźwig 7 kg

MZ07/10
Zasięg: 723 mm
Udźwig 7/10 kg

MZ12
Zasięg: 1454 mm
Udźwig 12 kg

MZ25
Zasięg: 1889 mm
Udźwig 25 kg

MR20-50
Zasięg: 1260-2005 mm
Udźwig 20-50 kg

HCR-3A
Zasięg: 630 mm
Udźwig 3 kg

HCR-5A
Zasięg: 915 mm
Udźwig 5 kg

HCR-12A
Zasięg: 1300 mm
Udźwig 12 kg

CoRobotics

Zapraszam do rozmowy o robotyzacji