Robotyzacja w Polsce w 2023 – raport i przegląd rynku

Polski rynek z reguły sprawnie i aktywnie wdraża rozwiązania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami. Jak jednak wygląda robotyzacja w Polsce? Oto kilka spostrzeżeń i interesujących statystyk dotyczących obecnego stanu rynku. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych: Polska w rankingu IFR Zacznijmy od twardych danych: najbardziej aktualnym podsumowaniem informacji o robotyzacji na świecie jest raport Międzynarodowej … Dowiedz się więcej