Automatyzacja – 5 studium przypadków w 5 branżach

Automatyzacja procesów produkcyjnych i operacyjnych staje się kluczowym elementem strategii wielu firm na całym świecie. Corobotics, lider w dziedzinie robotyki przemysłowej, dostarcza zaawansowane rozwiązania automatyzacyjne, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów i poprawy jakości. Poniżej przedstawiamy pięć studium przypadków, które pokazują, jak automatyzacja pomogła firmom z różnych branż osiągnąć ich cele.

1. Przemysł motoryzacyjny – Optymalizacja linii produkcyjnej

1. Przemysł motoryzacyjny - Optymalizacja linii produkcyjnej

Firma X, jeden z wiodących producentów podzespołów do samochodów, stanęła przed wyzwaniem zwiększenia wydajności linii montażowej bez pogorszenia jakości produktów. W odpowiedzi na to Corobotics wdrożyło zaawansowane roboty montażowe i podajniki wibracyjne, które przejęły kluczowe zadania na linii produkcyjnej.

Rozwiązanie:

– Automatyzacja montażu: Roboty przejęły skomplikowane procesy montażowe, takie jak instalacja dostarczanych jako luźno rozsypanych podzespołów mechanicznych, zapewniając najwyższą precyzję.

– Integracja systemów wizyjnych: Wdrożenie systemów wizyjnych pozwoliło na bieżące monitorowanie jakości podzespołów, procesu montażu oraz automatyczne wykrywanie i korekcję błędów.

Przykładowe systemy wizyjne:

Rezultaty:

– Wzrost wydajności o 30%: Dzięki automatyzacji, linia produkcyjna stała się bardziej efektywna, co pozwoliło na zwiększenie liczby wyprodukowanych podzespołów.

– Redukcja błędów o 25%: Precyzyjne działanie robotów i systemów wizyjnych zmniejszyło liczbę błędów montażowych, co wpłynęło na poprawę jakości końcowych produktów.

2. Przemysł kosmetyczny – Automatyzacja procesów pakowania

2. Przemysł kosmetyczny - Automatyzacja procesów pakowania

Firma Y, globalny producent kosmetyków, szukała sposobów na zwiększenie efektywności procesów pakowania, które były czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Corobotics zaprojektowało i wdrożyło zautomatyzowaną linię pakującą, wykorzystując roboty do zadań takich jak etykietowanie, pakowanie i kontrola jakości.

Rozwiązanie:

– Zautomatyzowane linie pakujące: Roboty zostały zaprogramowane do szybkiego i precyzyjnego pakowania produktów farmaceutycznych do opakowań jednostkowych i kartonów zbiorczych tzw. case packer’y, minimalizując czas przestojów.

– Systemy kontroli jakości: Wdrożono zaawansowane systemy wizyjne do monitorowania jakości pakowania, kontroli etykiet i zapewnienia zgodności z regulacjami branżowymi.

Rezultaty:

– Redukcja czasu pakowania o 40%: Automatyzacja przyspieszyła procesy pakowania, umożliwiając szybszą dystrybucję produktów na rynku.

– Zwiększenie dokładności etykietowania o 20%: Precyzyjne działanie robotów i systemów wizyjnych zmniejszyło liczbę błędów w pakowaniu i etykietowaniu, co jest kluczowe dla branży kosmetycznej.

3. Przemysł spożywczy – Automatyzacja procesów paletyzacji

Firma Z, duży producent napojów, potrzebowała rozwiązania, które zwiększyłoby wydajność paletyzacji i poprawiłoby bezpieczeństwo pracy. Corobotics wdrożyło zaawansowane roboty do paletyzacji, automatyzując końcowy etap produkcji, na którym zawsze występowały niedobory Pracowników, mając na uwadze charakter pracy związany z nieergonomicznymi pozycjami Pracownika i przenoszeniem ciężarów.

Rozwiązanie:

– Roboty paletyzujący: Zastosowano robota do paletyzacji, automatyczny magazynek pustych palet i system wymiany palety, co zwiększyło efektywność i precyzję tych procesów.

– Systemy monitorowania jakości: Wdrożono wagę przepływową na wejściu linii do paletyzera celem monitorowania jakości produktów na końcowym etapie produkcji, co zapewniło zgodność z normami i specyfikacją.

Rezultaty:

– Wzrost wydajności o 25%: Automatyzacja procesów paletyzacji pozwoliła na szybsze pakowanie napojów, co zwiększyło ogólną wydajność produkcji.

4. Przemysł elektroniczny – Automatyzacja montażu płytek PCB

4. Przemysł elektroniczny - Automatyzacja montażu płytek PCB

Firma A, kontraktowy wysokoseryjny producent urządzeń elektronicznych, poszukiwała sposobów na zwiększenie dokładności i wydajności montażu dużych elementów na płytkach drukowanych (PCB). Corobotics zaprojektowało zautomatyzowaną stację montażową, która zrewolucjonizowała proces produkcji.

Rozwiązanie:

– Precyzyjne roboty montażowe: Roboty przejęły proces montażu komponentów na płytkach PCB, zapewniając najwyższą dokładność i powtarzalność.

Podajniki wibracyjne z systemem wizyjnym: Pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie i pobieranie elementów, które dostarczane są w nieustrukturyzowany sposób.

– Systemy inspekcji optycznej: Wdrożono zaawansowane systemy inspekcji optycznej, które monitorują jakość montażu i wykrywają ewentualne defekty na bieżąco.

Rezultaty:

– Zwiększenie dokładności montażu o 35%: Automatyzacja pozwoliła na bardziej precyzyjne umieszczanie komponentów, co zmniejszyło liczbę defektów.

– Wzrost wydajności o 20%: Zautomatyzowana stacja montażowa zwiększyła prędkość produkcji, co pozwoliło na szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

5. Przemysł logistyczny – Automatyzacja magazynowania i transportu

5. Przemysł logistyczny - Automatyzacja magazynowania i transportu

Firma B, lider w branży logistycznej, zmagała się z wyzwaniami związanymi z copackingiem, paletyzacją i depaletyzacją w dużych magazynach i efektywnym przepakowywaniem towarów. Corobotics wdrożyło zaawansowane roboty magazynowe, które zautomatyzowały kluczowe procesy logistyczne.

Rozwiązanie:

– Roboty magazynowe: Zastosowano roboty do automatycznego przenoszenia, sortowania i układania towarów, co zwiększyło efektywność przepakowywania produktów do kartonów typu display według specyfikacji Klienta.

– Systemy pakowania: Wdrożono systemy do automatycznego pakowania i paletyzacji kartonów zbiorczych na palety EUR, które automatycznie planują i optymalizują schematy paletyzacji.

Rezultaty:

– Zmniejszenie czasu realizacji zamówień o 30%: Automatyzacja procesów magazynowych i transportowych pozwoliła na szybszą realizację zamówień, co zwiększyło satysfakcję klientów.

– Redukcja kosztów operacyjnych o 25%: Zautomatyzowane zarządzanie magazynem i pakowaniem zmniejszyło koszty operacyjne, co wpłynęło na poprawę rentowności firmy.

Podsumowanie

Automatyzacja z wykorzystaniem zaawansowanych robotów przemysłowych dostarczanych przez firmę Corobotics przynosi liczne korzyści w różnych branżach. Przykłady przedstawione powyżej pokazują, jak automatyzacja może znacząco zwiększyć wydajność, redukować koszty, poprawiać jakość i zwiększać elastyczność operacyjną firm. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Corobotics, firmy mogą lepiej sprostać wyzwaniom współczesnego rynku i osiągnąć trwały sukces. Automatyzacja to nie tylko przyszłość produkcji, ale także klucz do długoterminowej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.