CasePacker – zrobotyzowane pakowanie w kartony zbiorcze

CasePacker - pakowanie produktów w kartony zbiorcze

Robotyzacja procesów pakowania to jedno z najczęściej automatyzowanych zadań przez roboty. Szczególnie w przypadku pakowania produktów do kartonów zbiorczych. W tym celu powstała dedykowana maszyna CasePacker wyposażona w ultra szybki robot NACHI MZ10.
Dziś koszt robotyzacji stanowiska do pakowania porównywalny jest z rocznym kosztem wynagrodzeń na tym stanowisku. W zamian jednak dostajemy wysoką jakość, powtarzalność i pełną wydajność przez 24h.

Sam zobacz jak robot przemysłowy MZ10 z NACHI, pakuje warstwami kremy w kartony zbiorcze. Stanowisko to pozwala na obsługę różnych formatów produktów – słoiczków, kartoników, puszek, tub i innych. Uniwersalność CasePackera pozwala na pakowanie w  formaty kartonów zbiorczych. Do tego zmiana produktu jest szybka. Wystarczy wybrać odpowiedni wariant w programie.

Brak robotyzacji powoduje, że przedsiębiorstwa są narażone na utratę konkurencyjności w globalnym otoczeniu. Połączenie inteligencji ludzi z wydajnością robotów to fabryki przyszłości, które będę funkcjonowały za kilkanaście lat, rozwijając się niezależnie od globalnych trendów starzenia się społeczeństw, niedoboru pracowników, rosnących cen energii czy zmian geograficznych rynków zbytu.

Co mogę dla Ciebie zrobotyzować?

CoRobotics

Zapraszam do rozmowy o robotyzacji