Ulga na robotyzację 2023 – ustawa

Wdrożenie rozwiązań związanych z robotyką i automatyzacją może być finansowane nie tylko ze środków własnych przedsiębiorstwa, lecz także różnych dodatków i odpisów podatkowych. Jednym z przykładów jest ulga na robotyzację: ustawa Polski Ład 2.0 wprowadziła takie rozwiązanie dla firm z Polski, które chcą zainwestować w unowocześnienie procesów technologicznych.

ulga na robotyzację

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację w 2023?

Na początek warto zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi. Głównym kryterium jest sposób, w jaki rozliczana jest działalność. Ulga na robotyzację 2023 przysługuje firmom, które składają deklarację PIT-36 (skala podatkowa) lub PIT-36L (podatek liniowy). Wyłączeni są natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ryczałtu (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A). Do dokumentu PIT-36 lub PIT-36L należy dodać wykaz kosztów, które podlegają odliczeniu (PIT-RB) – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Jak działa ulga na robotyzację 2023?

Inwestycja w robotykę jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu (KUP) z możliwością zastosowania dodatkowego odliczenia w wysokości 50% KUP. W efekcie firmy mogą liczyć na rozliczenie wydatków na takie rozwiązania w łącznej wysokości 150. Co istotne, kwota ta nie może przekraczać dochodu uzyskanego w roku podatkowym, za który złożono deklarację PIT-36/PIT-36L. Jeśli firma odnotowała stratę lub jej dochód jest niższy niż limit ulgi, można z niej skorzystać w każdym z kolejnych sześciu lat podatkowych.

Ulgę można było zastosować już w rozliczeniu za rok 2022. Takie rozwiązanie ma być dostępne do 2026 roku, zapewniając możliwość odliczenia wydatków za poprzedni rok. Wykaz kosztów kwalifikowanych obejmuje:

  • wydatki na zakup nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń związanych z robotami przemysłowymi, systemów zdalnego zarządzania oraz sprzętów do interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem;
  • koszty nabycia własności prawnych lub niematerialnych, które są potrzebne do uruchomienia i użytkowania robotów lub innych urządzeń;
  • koszty szkolenia dotyczące urządzeń lub własności prawnych i niematerialnych;
  • opłaty leasingowe za roboty przemysłowe i inne urządzenia.

Należy zaznaczyć, że odliczenie przysługuje tylko na koszty, które nie zostały zwrócone w inny sposób. Oznacza to, że z takiego rozwiązania nie można skorzystać w przypadku inwestycji finansowanych np. z funduszy unijnych.

Przeczytaj również:

Ulga na robotyzację – ustawa a rodzaje urządzeń, które można odpisać od podatku

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się także z dokładnym wykazem urządzeń, które można wykazać w kosztach na robotyzację. Muszą to być programowalne, automatycznie sterowane i wielozadaniowe maszyny z co najmniej 3 stopniami swobody. Dodatkowo urządzenie musi być zintegrowane z innymi maszynami, monitorowane za pomocą czujników, kamer lub podobnych sprzętów, połączone z systemami teleinformatycznymi oraz dostosowane do wymiany danych cyfrowych z urządzeniami sterującymi. Dokładne informacje są dostępne na rządowych stronach związanych z podatkami i dofinansowaniami.

Warto wiedzieć: definicja robotyzacji