Ulga na roboty – więcej robotów czy niższa cena?

Do kogo adresowana jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację skierowane jest do wszystkich firm niezależnie od profilu produkcji czy wielkości przedsiębiorstwa. Program w swoim założeniu ma pełnić rolę rozwiązania powszechnego i systemowego, które ma promować robotyzację polskiej gospodarki. W dobie globalnej konkurencji i coraz lepiej zrobotyzowanych gospodarek w krajach azjatyckich czy zachodniej Europie, przeskok z obecnego charakteru produkcji do Przemysłu 4.0 wydaje się kluczowy pod kątem utrzymania tempa rozwoju polskiego przemysłu. Z ulgi będą mogli skorzystać zarówno podatnicy PIT i CIT, niezależnie czy posiadają status małego, średniego czy dużego przedsiębiorstwa. Jedynym czynnikiem pozwalającym na odliczenie kosztów jest dokonanie inwestycji w zakup robotów przemysłowych lub współpracujących tzw. kobotów oraz związanego z nimi wyposażenia. 

Depaletyzacja butelek

Wsparcie robotyzacji w praktyce

RoboTower

W praktyce, ulga na robotyzację będzie działała analogicznie do wprowadzonej kilka lat temu ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorca będzie miał możliwość dwukrotnego odliczenia w swoim rozliczeniu podatkowym poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup lub leasing robotów lub kobotów. Jako koszty kwalifikowane zaliczać się będą związane z robotami wydatki na oprogramowanie, szkolenia i urządzenia peryferyjne tj. chwytaki, czujniki, systemy wizyjne, urządzenia bezpieczeństwa, itp. Za pierwszym razem odliczenie będzie traktowane jako typowe koszty uzyskania przychodu, a za drugim razem odliczeniu będziemy odliczać 50% wydatków w ramach ulgi na robotyzację.

Ulga na robotyzację w opiniach przedsiębiorców

Prowadząc setki rozmów z przedsiębiorcami, odbiór programu wsparcia dla robotyzacji polskiego przemysłu jest bardzo pozytywny. Szacuje się, że środki przeznaczone na dofinansowanie robotyzacji, znacznie zwiększą tempo robotyzacji polskiego przemysłu, które już dziś na przykładzie robotów współpracujących określamy na 30-40%. Liczę, że dzięki uldze, która jest zaplanowana na najbliższe 5 lat licząc od 1 stycznia 2021, gęstość robotyzacji w Polsce z pewnością wzrośnie trzykrotnie. Pozwoli nam to osiągnąć poziom wielu dużo lepiej zrobotyzowanych krajów europejskich, choć do liderów będzie nam nadal daleko. Liczę, że wspólnie z przedsiębiorcami będziemy mogli wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki. Jako CoRobotics podjęliśmy szereg działań, mających na celu sprostanie rosnącemu popytowi na robotyzację.

EasyWelder - gotowy zrobotyzowany zestaw spawalniczy do łatwego i szybkiego spawania

Ulga na robotyzację - opinie

Radosław Matiakowski

„Robotyzacja generuje ciągły wzrost wydajności procesów produkcji. To sprawdzona odpowiedź na trendy globalne związane z malejącą dostępnością Pracowników wobec starzenia się społeczeństw. Nieoczekiwane pojawienie się stanu epidemicznego związanego z Covid-19, jedynie przyśpiesza procesy robotyzacji, gdyż większość układów produkcyjnych jest skonfigurowane w sposób uniemożliwiający zachowanie wymaganych odległości pomiędzy Pracownikami. Powszechne zastosowanie robotów to już nie tylko wzrost jakości i wydajności, ale również mitygacja ryzyka epidemiologicznego. W mojej opinii ulga na robotyzację to trafne posunięcie, który przyczyni się do jeszcze szybszej robotyzacji polskiego przemysłu.”

Radosław Matiakowski
Prezes Zarządu –  CoRobotics Sp. z o.o.