Kompozyt EXPO 2022 w Krakowie

Kompozyt EXPO - rozwiązania do robotyzacji obsługi materiałów kompozytowych

Kompozyt EXPO
Na kompozytEXPO wystawcy prezentują produkty, usługi oraz maszyny w cyklu produkcyjnym pod kątem obróbki materiałów kompozytowych. CoRobotics wspólnie ze swoim partnerem, firmą Dynbrade, polskim dystrybutorem narzędzi do przemysłowego szlifowanie i polerowania, prezentował rozwiązania do szybkiej robotyzacji obsługi procesów obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem cobota HCR i rewolucyjnych kompenasatorów FERROBOTICS. Do tego roboty przemysłowe NACHI, które od 1968 roku pracują w każdej branży w tym w automotive, który jest szczególnie wymagający jeśli chodzi o parametry i jakośc robotów. Rozwiązania te pozwalają na szybkie i ekonomiczne wdrożenie robotyzacji obróbki materiałów kompozytowych, do tego dają możliwość dokonywania operacji dodatkowych jak znakowanie, pakowanie czy kontrola jakości.  A wszystko to można było zobaczyć w czasie dwóch dni Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych, które odbyły się w dniach 4-5 października 2022 r. w Krakowie. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy polerowanie elementów kompozytowych. Liczne rozmowy zaowocowały wieloma projektami o których będziemy na bieżąco informować.

Narzędzia Dynabrade z cobotem HCR i kompenastorem FERROBOTICS, to narzędzie do szybkiej, efektywnej i samodzielnej robotyzacji obróbki materiałów kompozytowych

Zestaw składający się z narzędzi do szlifowania i polerowania z Dynabrade z rewolucyjnym cobotem HCR wyposażonym w innowacyjny kompensator aktywny z FERROBOTICS, pozwalają na obróbkę niemal dowolnych materiałów kompozytowych i dowolnych i skomplikowanych kształtach. Do tego łatwe programowanie i szybkie wdrożenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem w czasie Targów.

Kompozyt EXPO