Rynek robotów współpracujących rośnie o ponad 11%

World Robotics Report 2020

Jak podaje IFR, rynek robotów współpracujących – Cobotów wzrósł o ponad 11%.

W dorocznym World Robotics Report 2020 – International Federation of Robotics pokazuje wzrost rynku robotów współpracujących na poziomie przekraczającym 11% w latach 2018/2019. To doskonały wynik mając na uwadze, że tradycyjne ciężkie roboty przemysłowe w tym samym okresie nie odnotowały wzrostu.

Jak opisuje World Robotics Report 2020, rośnie gęstość robotyzacji na świecie. W dalszym ciągu prym wiodą Singapur i Korea Południowa, które posiadają już prawie 1000 robotów na 10000 zatrudnionych. W przypadku Europy to jedynie 114 robotów na 10000 zatrudnionych. Jednak widać tu szybkie tempo robotyzacji, a zwłaszcza przy użyciu łatwych we wdrożeniu i szybkich do wdrożenia robotów współpracujących.

Dzięki robotyzacji wzmacniamy konkurencyjność, poprawiamy jakość produkcji, a ludzi nie muszą pracować w trudnych warunkach.

Gęstość robotyzacji