Podajnik RoboTower

Jak wygląda praca z podajnikiem RoboTower?

Czy robotyzacja obsługi maszyn CNC wzmacnia konkurencyjność firmy?

Zdania są podzielone. Z jednej strony obsługa maszyny CNC to nudna, powtarzalna i rutynowa czynność – niezbyt lubiana przez Operatorów. Z drugiej strony efektywność jest najwyższa gdy kosztowna maszyna pracuje 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Gdybyśmy jednak chcieli pracować 24h z obsługą manualną to musimy przeznaczyć na to czterech Pracowników, więc koszt robocizny szybko przekroczy koszt maszyny. Do tego nieplanowane przestoje wynikające z przerw w pracy, zdarzeń losowych czy wzrost płac. Koszt manualnego załadunku i rozładunku maszyny okazuje się ogromny w stosunku do firm, które ten proces zrobotyzowały.

W tym miejscu polecam zobaczyć film na którym możecie zobaczyć robota HCR-12, który obsługuje maszynę CNC Hyundai WIA we współpracy z automatycznym magazynem surowca i odbiorem detali. Dzięki temu może wydajnie pracować przez 24h a magazynek RoboTower zapewnia wielogodzinny bufor materiału, który może być uzupełniany bez zatrzymania stanowiska. To stanowisko, które się praktycznie nie zatrzymuje. Wytrwale pracuje przez 24/7/365 i pozwala wygrywać na globalnym rynku. 

Robot HCR przy obsłudze maszyny CNC zapewnia:

  • Obsługę elementów do 11,5 kg
  • Elastyczny podajnik Robotower zapewniający wielogodzinny bufor ma materiał i wyrób gotowy
  • Uniwersalny podwójny chwytak do jednoczesnego rozładunku i załadunku
  • Łatwe i szybkie programowanie – pracuje już w ciągu 2 godzin od dostawy
  • Podłączenie do maszyny do tylko wpięcie przewodu Ethernet
  • Opcjonalny pomiar detali 
  • Chwytaki, które poza przenoszeniem detali i surowca mogą być wyposażone w dysze odmuchującą lub dozującą

Zapraszam do kontaktu. Mamy bogate doświadczenia z wielu wdrożeń przy maszynach CNC. Wspólnie wybierzemy optymalną koncepcję robotyzacja załądunku i rozładunku maszyny CNC, by wzmocnić twoją konkurencyjność przy zachowaniu kilkumiesięcznej stopy zwrotu z inwestycji ROI.

Więcej infomracji o rodzajach maszyn CNC znajdziesz tutaj: rodzaje maszyn cnc