Cobot – cena

Cobot - cena

Coboty HCR nie należą do najtańszych rozwiązań, choć cena samego robota zaczyna się od około 100 tysięcy złotych. Do kosztu robota współpracującego należy jeszcze dodać chwytak lub drobne elementy mechaniczne niezbędne na zrobotyzowanym stanowisku. Należy jednak mieć na uwadze, że stanowisko z cobotem, zwraca się najczęściej w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy, co jest doskonałym wynikiem. Trudno o lepszą inwestycję, podnosząc tym samym konkurencyjność firmy i efektywność procesów produkcyjnych.

Warto wspomnieć, że koszt na poziomie 100 tysięcy złotych nie jest wysokim kosztem, mając na uwadze, że coboty wykonują swoją prace powtarzalnie, szybko, dokładnie z zachodniemu wysokiej jakości procesów przez 24 godziny na dobę.

Koszty zakupu Cobota można znacząc zmniejszyć w oparciu o jednorazową amortyzację lub ulgę na robotyzację, która pozwala wpisać w koszty uzyskania przychodu, 150% wartości inwestycji w robotyzację. Często spotykamy się z finansowaniem robotyzacji w oparciu o leasing, co powoduje, że miesięczny koszt posiadania i użytkowania Cobota, wynosi jedynie 40-50% wynagrodzenia Operatora przy linii produkcyjnej.

Robot współpracujący HCR