Masowe testy COVID-19 z użyciem robota HCR

Masowe i bezpieczne testowanie COVID-19

W walce z COVID-19 istotne jest masowe testowanie. Zobacz jak łatwo i szybko wykonywać testy z użyciem cobota HCR.

W Wielkiej Brytanii, Cobot HCR jest specjalnie przygotowany przez PSI Technology do wymagań NHS, by masowo testować ludzi. Rozwiązanie to całkowicie zabezpiecza Operatora przed kontaktem z badanym materiałem – zarówno przy pobieraniu materiału jak i obsłudze laboratoryjnej. Dodatkowo pozwala na wydajne testowanie dużych grup ludności. Korzystając z technologii zrobotyzowanych możesz łatwo i szybko wychwycić przypadku występowania COVID-19.

W CoRobotics dysponujemy wieloma zrobotyzowanymi technologiami do walki z COVID-19:

✅ mobilnej dezynfekcji pomieszczeń z AGV i Cobotem

✅ automatyczne pobieranie próbek w tym na COVID-19

✅ automatycznej dezynfekcji wózków sklepowych

✅ obsługi próbek w laboratorium