Coboty przyszłości

Roboty współpracujące

Coboty czyli inaczej roboty współpracujące, stają się elementem większości fabryk na całym świecie. To one dzięki swojej łatwości programowania porównywalnej do obsługi smartfona pozwalają na zaprogramowania obsługi maszyny czy procesu już po kilkudziesięciu minutach szkolenia. Mogą bezpiecznie pracować obok ludzi, co powoduje, że nie wymagają dużo miejsca, nie trzeba budować dla nich fundamentów czy wygradzać znacznej przestrzeni. Warto wspomnieć, że przez ostatnie lata powstało wiele akcesoriów Plug’n’Play do różnorodnych procesów np. polerowania, spawania, malowania, pick&place, paletyzacji i wiele innych. Pozwala to ograniczyć czas i koszty aplikacji Cobota w środowisku produkcyjnym. To spowodowało, że robotyzacja nabrała dużego przyśpieszenia, a Coboty doskonale radzą sobie nawet w małych i średnich firmach przy każdym rodzaju produkcji. Niezależnie czy mówimy tu o nisko, średnio czy wysoko seryjnej produkcji.

HCR Collaborative robots

Robot ze sztuczną inteligencją

Producenci Cobotów nie powiedzieli jednak ostatniego słowa. Przed nami jeszcze wiele faz rozwoju tych urządzeń. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy zwiększanie parametrów roboczych a szczególnie prędkości pracy przy zachowaniu bezpiecznej interakcji z Człowiekiem. Będzie to powodować, że możliwe stanie się stosowanie Cobotów w miejscach o krótkich czasach cyklu a jednocześnie w fabrykach, gdzie layout przestrzeni produkcyjnej nie pozwala na stosowania tradycyjnych robotów przemysłowych. Zwiększanie parametrów otworzy przez robotami współpracującymi kolejne zastosowania.

Kolejnym kierunkiem rozwoju Cobotów z pewnością będzie lepsza interakcja z otoczeniem i gromadzenie wiedzy z wykonywanych procesów. Z pomocą przychodzi tutaj dynamiczny rozwój systemów wizyjnych, skanerów bezpieczeństwa, czujników siły, ale również komunikacji między samymi Cobotami w obrębie fabryki. Dzięki coraz inteligentniejszemu oczujnikowaniu i komunikacji, Cobot będzie mógł precyzyjnie się pozycjonować i widzieć wszystkie zmiany w swoim otoczeniu. Nie będzie problemu gdy wtargnie postronna osoba.Dziś naruszenie strfy wywołuje konkretne działanie. W niedalekiej przyszłości robot oceni rodzaj ruchu i zachowanie Człowieka w swoim otoczeniu. Na tej podstawie podejmie optymalne decyzje, by z jednej strony zachować bezpieczeństwo a z drugiej strony nie zatrzymywać procesu produkcji. Podobnie będzie w przypadku gdy element na taśmie przyjedzie źle spozycjonowany czy pojawi się niekompletny. Robot mając doświadczenie z poprzednich cykli i operacji będzie mógł zaadoptować się do inaczej rozłożonych elementów czy powiadomi obsługę, że nastąpił błąd.

A to wszystko w połączeniu z coraz doskonalszymi algorytmami samouczącymi. Cobot będzie mógł sam podejmować proste decyzje na bazie zgromadzonej wiedzy i doświadczeń z poprzednich procesów i cykli. Wystarczy go raz nauczyć jak reagować na anomalie w procesie produkcji i reszta będzie odbywać się automatycznie. Kolejną zaletą płynącą z coraz wydajniejszego i inteligentnego oprogramowania i sprzętu, będzie możliwość automatycznego odnajdywania się robota w przestrzeni. Nie będzie już konieczności precyzyjnego pozycjonowania elementów na stanowisku – Cobot będzie pracował jak Człowiek, samem biorąc poprawkę na dynamiczne zmiany w otoczeniu.

Twarde dane z przemysłu dowodzą, że od robotyzacji nie ma odwrotu i staje się ona coraz powszechniejsza. A możliwości Cobotów rosną coraz szybciej. W fabrykach jutra, zobaczymy Coboty, które adoptują się do zmieniającego otoczenia i potrafią same podejmować działania korygujące na pojawiające się anomalie. A wszystko to w oparciu o zbiory zebranych wcześniej doświadczeń i wiedzy.