Robotyzacja i Automatyzacja Przemysłu na FORUM WIZJA ROZWOJU

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbędzie się panel „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu” na forum Wizja Rozwoju w Gdyni. CoRobotics będzie reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Radosława Matiakowskiego, który podzieli się doświadczeniem związanym z robotyzacją różnorodnych procesów w wielu przedsiębiorstwach. 

robot współpracujący HCR, CoRobotics o robotyce na Forum Wizja Rozwoju