Kluczowe kompetencje – Robotyka

Przez cały tydzień od 28 października, Specjaliści z CoRobotics szkolili się w Centrum Szkoleniowym HANWHA. Wykonanych było wiele ciekawych aplikacji z obsługą systemów wizyjnych, transporterów, czujników siły, łączenia urządzeń zewnętrznych poprzez interfejsy komunikacyjne. Wykonywane były również aplikacje paletyzacji i de-paletyzacji z wykorzystaniem różnorodnych schematów ułożenia warstw. Szkoleniu towarzyszyła dobra atmosfera, wymiana doświadczeń z Partnerami HANWHA Robotics z innych krajów. 

A na koniec dyplomy i pamiątkowe zdjęcia.

Dzięki podnoszeniu kompetencji możemy dostarczać Wam najbardziej zaawansowane i skomplikowane aplikacje zrobotyzowane. 

szkolenia hanwha robotics