Obsługa maszyn robotem HCR

Dlaczego robotyzować obsługę maszyn?

Pomimo, że dla efektywnej obsługi maszyny potrzeba szybkiego, wydajnego i dostosowanego do logistyki materiałowej układu na hali produkcyjnej, zwykle wymagają manualnej obsługi przez Pracowników, od załadunku i rozładunku maszyn po obsługę operacji wykończeniowych.

Operatorzy mogą obsługiwać wiele maszyn, ale dla wielu wysoko wykwalifikowanych Pracowników rutynowe obsługa maszyn może stać się nudna – co prowadzi do błędów, przestojów, utraty wydajności, a nawet wypadków. Podczas gdy automatyzacja powtarzalnych zadań ma sens, wykwalifikowani ludzie nadal są potrzebni by reagować na zaplanowane zmiany za pomocą maszyny, elementu obrabianego lub otoczenia.

Pogodzenie tych dwóch sprzecznych potrzeb – automatyzacji z inteligencją – wydawało się niemożliwe. Do teraz!

Korzyści z automatyzacji i robotyzacji maszyn

Inteligencja – technologia sterowania ruchem w robotach HCR, pozwala robotowi pracować tak, jak ludzie, dynamicznie zarządzając zmiennymi stanowiskami pracy i dostosowując się do rzeczywistych warunków.

Elastyczność – HCR posiada możliwość doposażenia w systemy kamer i czujniki siły, które umożliwiają pozycjonowanie robota i wykrywanie zmian położeniu detali czy zmian na stanowisku pracy. Potężne, ale intuicyjne oprogramowanie RODI umożliwia Pracownikom szybkie i łatwe uczenie cobota w zakresie nowych zadań, gdy zmieniają się potrzeby produkcji.

Niższy koszt – wbudowana inteligencja robota HCR przekłada się na krótszy czas pracy, niższy poziom odpadów i znaczną poprawę jakości procesu. Korzyści te prowadzą do znacznie niższych kosztów eksploatacji dla całej linii – co oznacza, że ROI realizujesz w miesiącach, a nie latach.

Bezpieczeństwo – niezależnie od zmian na rynku pracy i trendów globalnych, możesz skalować swoją produkcję do zmieniających się potrzeb w całkowicie bezpieczny sposób. Robot będzie dokładnie, precyzyjnie i szybko wykonywał czynności, których nauczysz go w kilka minut.