Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych a bariery rozwojowe

Automatyzacja produkcji jest procesem, który ma na celu zoptymalizowanie procesu produkcyjnego a w efekcie wzrost efektywności. Historycznie rzecz ujmując, automatyzacja produkcji towarzyszy nam od wielu lat. Ostatnio jest szczególnie widoczna poprzez popularyzację robotyki. Jeszcze 50 lat temu robotyka zarezerwowana była dla dużych zakładów, głównie z branży automotive, które produkowały długie serie tych samych produktów. Dziś robotyka to wiele różnorodnych obszarów: roboty przemysłowe, roboty współpracujące tzw. coboty, roboty mobilne, roboty serwisowe. Szczególną rolę w powszechnej robotyzacji odgrywa dziś robot współpracujący. Jego olbrzymią zaletą jest to, że łatwo i szybko się programuje poprzez intuicyjne pokazywanie, co ma robić. Nie potrzeba już pisać złożonych algorytmów w skomplikowanych narzędziach programistycznych. Jak pokazuje praktyka, już kilkadziesiąt minut szkolenia pozwoli każdemu na zaprogramowanie prostych czynności na robocie HCR. Z kolei kilkugodzinne szkolenie, pozwoli skorzystać z zaawansowanych funkcji nowoczesnych Cobotów i połączenie ich z maszynami czy liniami produkcyjnymi. Coboty HCR zapewniają również możliwość bezpiecznej pracy z ludźmi. W razie nieplanowanego kontaktu z człowiekiem, Cobot po prostu się zatrzyma i wycofa. W efekcie nie potrzeba dla niego budowy klatek bezpieczeństwa, a w samym zakładzie zajmuje bardzo mało miejsca. Te cechy powodują, że jest elastycznym narzędziem nawet do krótko i średnioseryjnej produkcji w każdej wielkości zakładach produkcyjnych.

Automatyzacja produkcji przemysłowej - jak zacząć?

Technologie służące automatyzacji i robotyzacji procesów stają coraz łatwiejsze w implementacji. Doskonałym przykładem są roboty współpracujące, które można szybko wdrażać, mogą bezpiecznie pracować obok człowieka obsługując operacje przy maszynach CNC, prasach, wtryskarkach, pakowaniu, paletyzacji lub liniach produkcyjnych. Dotyczy to jednak większości typowych aplikacji. Występuje druga grupa procesów, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania i wiedzy eksperckiej. W tych przypadkach niezbędna jest wiedza Integratora i doświadczenie zdobyte podczas podobnych aplikacji. Dotyczy to szczególnie projektów charakteryzujących się wiedzą ekspercką w zakresie skomplikowanej specyfiki procesów np. spawania, klejenia lub lakierowania. Rekomendowałbym również skorzystanie z usług Integratora w przypadku projektów obejmujących dostawę, przebudowę lub rekonfigurację maszyn/linii, to kompleksowe i złożone operacje wymagające wiedzy i doświadczenia. Oczywiście są firmy posiadające własne działy automatyki, które poradzą sobie nawet ze skomplikowanym aplikacjami o dużym stopniu złożoności. Coraz więcej firm buduje w swoich strukturach kompetencje do automatyzacji procesów produkcyjnych. W przypadku projektów wymagających tylko robota z chwytakiem i zaprogramowania sekwencji ruchów ramienia, użytkownik jest w stanie wykonać aplikację we własnym zakresie. W tym celu oferowane są szkolenia i asysta wdrożeniowa, tak by na każdym etapie użytkownik robota miał pewność, że wdraża robota we właściwy i efektywny sposób.

robotyzacja produkcji a bariery rozwojowe

Roboty współpracujące przełamują bariery rozwoju

Automatyzacja produkcji w oparciu o coboty dostarcza łatwe, szybkie, precyzyjne i wydajne narzędzie do wzmocnienia procesów produkcyjnych, które zwraca się już po 6 miesiącach. Trudno o lepsza inwestycję. Myślę, że to klucz do efektywnej produkcji w takich aplikacjach jak: obsługa maszyn [CNC, prasy, wtryskarki] i linii produkcyjnych, pakowanie,  przykręcanie, testy i kontrola, paletyzacja, spawanie, polerowanie, klejenie, malowanie i wiele innych gdzie zrobotyzowane ramię precyzyjnie wykonuje swoje zadania przez 24h. Robot współpracujący to odpowiedź na pojawiające się bariery rozwoju przedsiębiorstw nawet tych małych i średnich o każdym charakterze produkcji. 

Recommended Posts