SZKOLENIA

SZKOLENIA

OBSŁUGA
PROGRAMOWANIE
BEZPIECZEŃSTWO
ROBOTÓW HCR

Szkolenia prowadzone są w centrum szkoleniowym CoRobotics w Warszawie, bezpośrednio u Klienta lub w centrum szkoleniowym HANWHA we Frankfurcie. Program poszczególnych modułów został przygotowany przez Specjalistów z Politechniki Warszawskiej, HANWHA Robotics i CoRobotics. Prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają bogatą praktyczną wiedzę z zakresu robotów współpracujących HCR. Szkolenia składają się zarówno z części teoretycznej ale w przeważającej większości odbywają się na robotach. W czasie zajęć wykonywane jest wiele aplikacji, by po szkoleniu obsługa robota HCR nie miała dla użytkowników żadnych tajemnic. 

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia dostęp do wysokiej jakości wiedzy, praktycznych doświadczeń z wielu wdrożeń w kraju i zagranicą. W trakcie zajęć można w praktyce poznać roboty HCR, systemy wizyjne COGNEX, chwytaki Robotiq, OnRobot, CoRobotics, czujniki siły, moduły komunikacyjne. 

Szkolenia z programowania robotów HCR

Program szkoleń

Szkolenia dostępne są w następujących modułach:

HCR Elementary - 1 dzień

Szkolenie zawierające podstawy programowania robota HCR w środowisku RODI. Uczestnicy zostają zapoznani ze sposobami programowania robota HCR na podstawie prostych zadań typu pick and place. Zaprezentowane są możliwości wykorzystania dodatkowych systemów wizyjnych, czujników siły, budowy i konfiguracji chwytaków, uruchomienia i instalacji robota. Treści przekazywane podczas szkolenia ilustrowane są prostymi przykładami zadań na robocie.

HCR Advanced - 2 dni

Szkolenie dotyczące zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem robota HCR. Podczas szkolenia pogłębiana jest wiedza zaprezentowana podczas szkolenia Elementary – omawiane są m.in. zaawansowane zagadnienia dotyczące ruchu robota, obsługi systemu oprogramowania RODI oraz systemów zewnętrznych. Treści przekazywane podczas szkolenia są bogato licznymi przykładami zadań na robocie – uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z możliwościami budowania wielowariantowych programów. Uczestnicy przechodzą przez całe spektrum rozwiązania problemu – od doboru i konfiguracji chwytaków dedykowanych dla robota HCR, poprzez napisanie kodu programu, aż do optymalizacji działania robota w danym zagadnieniu. Istnieje możliwość rozwiązania problemu dostarczonego przez uczestników szkolenia.

HCR Java script - 2 dni

Szkolenie obejmujące swoim zakresem pisanie zaawansowanych java skryptów do robota HCR w oprogramowaniu RODI. W trakcie szkolenia uczestnicy zostana zapoznani  w zakresie: omówienie dostępnych zmiennych, przykładowe skrypty do typowych aplikacji, korzystanie ze skryptów w oprogramowaniu RODI, samodzielne przygotowanie kilku skryptów szkoleniowych. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych z umiejętnością programowania java skryptów. 

HCR PlugIn developer - 2 dni

Szkolenie obejmujące swoim zakresem pisanie wtyczek programowych do robotów HCR – oprogramowania RODI. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką pisania własnych programów obsługujących typowe urządzenia np. chwytak, czujnik siły. Omówione zostaną zagadnienia związane z komunikacją, wprowadzanie własnych algorytmów związanych z obsługiwanym urządzeniem, zaznajomienie z narzędziami i architekturą graficzną wtyczki programowej. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują samodzielnie własny Plug-In dla urządzenia wskazanego przez Trenera. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych z umiejętnością programowania java skryptów. 

Wymagania bezpieczeństwa stanowisk z Cobotami - 1 dzień

Szkolenie to rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę bezpieczeństwa Cobotów. Następnie omawiane sa wymagania i regulacje prawne związane z pracą ludzi z robotami. Pokazywane są praktyczne aspekty przeprowadzania analiz ryzyka i wystawiania deklaracji CE.

Indywidualne szkolenia techniczne - na żądanie

Indywidualne szkolenie dostarcza zasób wiedzy szczegółowo określony na etapie uzgodnień. W ramach tego szkolenia wybrana tematyka jest omawiana w bardzo szczegółowy sposób z wieloma przykładami mającymi na celu wzmocnienie kompetencji. Szkolenie to może zawierać zaawansowane programowanie Cobota i integrację ze specjalistycznymi akcesoriami dedykowanymi dla danej aplikacji.