EasyWelder

EasyWelder - gotowy zrobotyzowany zestaw spawalniczy do łatwego i szybkiego spawania

The use of traditional industrial welding robots requires specialized knowledge and time-consuming programming, which means that they mainly apply in long production runs. HCR collaborative robot together with the welding source KEMPPI A7 allows for easy and quick design of welding tracks and selection of technological parameters. Learning paths can be carried out by showing … Dowiedz się więcej

Zestaw do spawania Cobotem

EasyWelder - gotowy zrobotyzowany zestaw spawalniczy do łatwego i szybkiego spawania

Używanie tradycyjnych przemysłowych robotów spawalniczych wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej i czasochłonnego programowania, co powoduje, że znajdują one zastosowanie głównie w długich seriach produkcyjnych. Robot Współpracujący HCR wspólnie ze źródłem spawalniczym KEMPPI A7 pozwala na łatwe i szybkie projektowanie ścieżek spawania oraz dobór parametrów technologicznych. Nauka ścieżek może być prowadzona poprzez pokazywanie punktów, rejestrację ruchu ramienia … Dowiedz się więcej