Opis ogólny

Oprogramowanie RoboDK umożliwia pełną symulację pracy robota na stanowisku pracy wraz z określeniem kluczowych parametrów. Oprogramowanie umożliwia symulację wielu procesów np. spawania, wiercenia, polerowania, malowania, paletyzowania, przenoszenia. 

Zalety
  • Sprawdzenie aplikacji przed wdrożeniem
  • Symulacja koncepcji projektu aplikacji zrobotyzowanej
  • Bogate biblioteki do budowy aplikacji
HCR RoboDK