PALETYZACJA

O Aplikacji

Paletyzacja wiąże się pracą w całym obszarze palety i linii produkcyjnej, często ze znacznymi obciążenia. Wielogodzinna praca związana z układaniem opakowań na palecie wiąże się ze znacznym obciążeniem Pracownika i zmęczeniem. Takie charakter pracy wpływa niekorzystanie na płynność procesu. Roboty współpracujące zapewniają wydajną i precyzyjną paletyzację – robot odbiera opakowania z określonego miejsca np.linii i układa je na palecie według wzoru i określonej liczbie warstw, pamiętając przy tym o używaniu przekładek międzywarstwowych. Nauka paletyzacji to tylko pokazanie miejsca z którego pobrać pudełko, określenie czterech naroży palety i wprowadzenie liczby pudełek przypadającej na każdy z dwóch boków palety. Dodatkowo można wprowadzić pobieranie przekładek i określić ile warstw ma być układanych, dalej wszystko robi robot, precyzyjnie szybko i bez zmęczenia.

Robot współpracujący HCR HANWHA

Funkcjonalność aplikacji

  • lokalizowanie, pobieranie, układanie według określonego wzorca
  • integracja i sterowanie liniami, transporterami
  • układanie i pobieranie według zadanych wzorców z kontrolą warstw i przekładek
  • precyzyjne umieszczanie na paletach z użyciem czujnika siły wykrywającego
    sąsiednie opakowania
  • kontrola, odczyt kodów i tekstu
  • dowolna czynność pakowania na stanowisku w oparciu narzędzia zainstalowane na końcu ramienia robota