Szkolenia
Roboty przemysłowe
Coboty
Podajniki wibracyjne
Systemy wizyjne

Szkolenia prowadzone są w centrum szkoleniowym CoRobotics w Warszawie, bezpośrednio u Klienta lub w centrach szkoleniowych w Czechach lub Niemczech. Program poszczególnych modułów został przygotowany przez Specjalistów praktyków na różnych poziomach zaawansowania począwszy od użytkowników aż po integratorów i deweloperów oprogramowania. Prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają bogatą praktyczną wiedzę z zakresu robotów przemysłowych, współpracujących i systemów Asyril. Szkolenia składają się zarówno z części teoretycznej ale w przeważającej większości odbywają się na robotach. W czasie zajęć wykonywane jest wiele aplikacji, by po szkoleniu obsługa robota nie miała dla użytkowników żadnych tajemnic. 

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia dostęp do wysokiej jakości wiedzy, praktycznych doświadczeń z wielu wdrożeń w kraju i zagranicą. W trakcie zajęć można w praktyce poznać roboty, systemy wizyjne, chwytaki, czujniki siły czy moduły komunikacyjne. 

SZKOLENIA Z ROBOTYKI

OBSŁUGA | INSTALACJA | PROGRAMOWANIE | BEZPIECZEŃSTWO | SERWIS

programowanie robotów przemysłowych
Szkolenia z programowania robotów HCR
serwis robotów przemysłowych

Program szkoleń z robotyki

HANWHA - LOGO

Szkolenia dostępne są w następujących modułach:

HCR Kurs podstawowy - 1 dzień

Szkolenie zawierające podstawy programowania robota HCR w środowisku RODI. Uczestnicy zostają zapoznani ze sposobami programowania robota HCR na podstawie prostych zadań typu pick and place. Zaprezentowane są możliwości wykorzystania dodatkowych systemów wizyjnych, czujników siły, budowy i konfiguracji chwytaków, uruchomienia i instalacji robota. Treści przekazywane podczas szkolenia ilustrowane są prostymi przykładami zadań na robocie.

HCR Kurs zaawansowany - 2 dni

Szkolenie dotyczące zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem robota HCR. Podczas szkolenia pogłębiana jest wiedza zaprezentowana podczas szkolenia Elementary – omawiane są m.in. zaawansowane zagadnienia dotyczące ruchu robota, obsługi systemu oprogramowania RODI oraz systemów zewnętrznych. Treści przekazywane podczas szkolenia są bogato licznymi przykładami zadań na robocie – uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z możliwościami budowania wielowariantowych programów. Uczestnicy przechodzą przez całe spektrum rozwiązania problemu – od doboru i konfiguracji chwytaków dedykowanych dla robota HCR, poprzez napisanie kodu programu, aż do optymalizacji działania robota w danym zagadnieniu. Istnieje możliwość rozwiązania problemu dostarczonego przez uczestników szkolenia.

HCR Skrypty java - 2 dni

Szkolenie obejmujące swoim zakresem pisanie zaawansowanych java skryptów do robota HCR w oprogramowaniu RODI. W trakcie szkolenia uczestnicy zostana zapoznani  w zakresie: omówienie dostępnych zmiennych, przykładowe skrypty do typowych aplikacji, korzystanie ze skryptów w oprogramowaniu RODI, samodzielne przygotowanie kilku skryptów szkoleniowych. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych z umiejętnością programowania java skryptów. 

HCR PlugIn developer - 2 dni

Szkolenie obejmujące swoim zakresem pisanie wtyczek programowych do robotów HCR – oprogramowania RODI. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką pisania własnych programów obsługujących typowe urządzenia np. chwytak, czujnik siły. Omówione zostaną zagadnienia związane z komunikacją, wprowadzanie własnych algorytmów związanych z obsługiwanym urządzeniem, zaznajomienie z narzędziami i architekturą graficzną wtyczki programowej. W trakcie szkolenia uczestnicy przygotują samodzielnie własny Plug-In dla urządzenia wskazanego przez Trenera. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych z umiejętnością programowania java skryptów. 

Wymagania bezpieczeństwa stanowisk z Cobotami - 1 dzień

Szkolenie to rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę bezpieczeństwa Cobotów. Następnie omawiane sa wymagania i regulacje prawne związane z pracą ludzi z robotami. Pokazywane są praktyczne aspekty przeprowadzania analiz ryzyka i wystawiania deklaracji CE.

Nachi-Fujikoshi_Corp._Logo.svg

Szkolenia dostępne są w następujących modułach:

NACHI - CFD/FD/CFDs Kurs podstawowy - 2 dni

Kurs ten zapozna z umiejętnościami obsługi, działania robotów Nachi za pomocą kontrolerów z rodziny CFD/CFDs/FD. W zakres szkolenia wchodzi zapoznanie z architekturą sprzętu, podłączanie poszczególnych komponentów, programowanie podstawowych ruchów, diagnostyka eksploatacyjna. Aby zapewnić praktyczne doświadczenie i zachęcić do dyskusji trenera i uczestnika szkolenia, zalecamy, aby grupa obejmowała maksymalnie sześciu (6) uczestników. Szkolenie to połączenie 50% wykładów i 50% projektów laboratoryjnych, w zależności od poziomu umiejętności kursantów jako grupy.
Kto powinien wziąć udział: Ten kurs jest przeznaczony dla pracowników obsługujących roboty na liniach produkcyjnych.

NACHI - CFD/FD/CFDs Kurs zaawansowany - 3 dni

Kurs ten ma na celu naukę  programowania robotów NACHI za pomocą kontrolera rodziny FD/CFD/CFDs, zaawansowaną diagnostykę i analizę zdarzeń. Zaleca się by uczestnicy posiadali podstawową wiedze z programowania robotów lub odbyli uprzednio kurs podstawowy. Aby zapewnić praktyczne doświadczenie i zachęcić do dyskusji trenera i uczestnika szkolenia, zalecamy, aby grupa obejmowała maksymalnie sześciu (6) uczestników. Szkolenie to połączenie 50% wykładów i 50% projektów laboratoryjnych, w zależności od poziomu umiejętności kursantów jako grupy.
Kto powinien wziąć udział: Ten kurs jest przeznaczony dla osób, których obowiązki obejmują obsługę, programowanie, modyfikacje programów.

NACHI conveyor tracking - 1 dzień

Kurs ten zapozna z instalacją kary rozszerzającą funkcje robota o śledzenie transportera i wykonywanie czynności na elementach znajdujących się w ruchu. Ten kurs jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, które posiadają doświadczenie w programowaniu robotów przemysłowych.

Serwis robotów NACHI - 1 dzień

Kurs ten zapozna z umiejętnościami skutecznego serwisowania, naprawy lub konserwacja kontrolera FD i ramienia robota. Uczestnicy nabędę praktyczną umiejętność:

  • Bezpieczeństwo robota
  • Ręczne sterowanie ruchem robota
  • Diagnostyka sprzętu
  • Demontaż i instalacja sprzętu RV robota
  • Demontaż i instalacja silnika robota
  • Wymiana i kalibracja sprzęgła silnika
  • Sprawdzenie, ustawienie i wymiana balansera
  • Resetowania i korekty enkoderów
  • Wymiana oleju
logo asyril

Szkolenia dostępne są w następujących modułach:

System AsyCube z EYE+ - 1 dzień

Szkolenie zawierające podstawy konfigurowania i uruchomienia stołu wibracyjnego, zasypnika, kamery i systemu EYE+. Uczestnicy zostają zapoznani ze sposobami uczenia systemu AsyCube nowych elementów orz praktycznego połączenia i utworzenia referencji poszczególnych elementów systemu dla pobierania przez robota. Treści przekazywane podczas szkolenia ilustrowane są przykładami praktycznych zadań.

Indywidualne szkolenia techniczne - na żądanie

Indywidualne szkolenie dostarcza zasób wiedzy szczegółowo określony na etapie uzgodnień. W ramach tego szkolenia wybrana tematyka jest omawiana w bardzo szczegółowy sposób z wieloma przykładami mającymi na celu wzmocnienie kompetencji. Szkolenie to może zawierać zaawansowane programowanie oraz integrację ze specjalistycznymi akcesoriami dedykowanymi dla danej aplikacji.

Szkolenia indywidualne dostosowywane są również do potrzeb aplikacji m.in. robotyzacja spawania, paletyzacja robotem, polerowania, obsługa maszyn, itp.