TESTY I KONTROLA

O Aplikacji

Oczywiste jest, że testy i kontrola dotychczas wykorzystywane były do wykrywania uszkodzonych części lub skanowania kodów. Głównie dotyczyły linii produkcyjnych o wysokich prędkościach i dużych wolumenach produkcji. W efekcie systemy opierały się na częściach dostarczanych w różnych położeniach, były drogie i wymagały kosztownych re-konfiguracji przy jakichkolwiek zmianach linii. Biorąc to pod uwagę, Producenci małych lub spersonalizowanych serii, byli skazani na korzystanie z manualnej siły roboczej. Niestety czynności te wymagały dużej umiejętności i zręczności. Jednocześnie były męczące, co niejednokrotnie doprowadzało do błędów. A ze względu na różnorodność linii, automatyzacja tych czynności nie była opłacalna. Do teraz. Robot współpracujący HCR otwiera nowe możliwości do realizacji tych zadań.

Funkcjonalność aplikacji

  • sterowanie i obsługa czytników kodów, tekstu, symboli
  • integracja z zewnętrznymi systemami kontroli jakości i czujnikami
  • sterowanie podajnikami i transporterami elementów do/z maszyny
  • kontrola jakości z użyciem czujnika siły
  • wizyjna kontrola detali w technice 2D/3D w pełnym kolorze
  • dowolna czynność kontrolna na stanowisku testowym w oparciu narzędzia zainstalowane na końcu ramienia robota