BADANIA

O Aplikacji

Historycznie badania i prace laboratoryjne wymagają szczególnej dokładności, delikatnego obchodzenia się z próbkami. Jednocześnie każdy błąd w badaniu to poważne konsekwencje. Faktem jest, że rodzaje badań i próbek często się zmieniają. W efekcie uniemożliwiało to dotychczas automatyzację. Od teraz można łatwo i szybko zautomatyzować pracę niemal każdego laboratorium.
Uzyskaj 100% dokładność obsługi próbek i pewność wyników badań. Robot współpracujący HCR pozwala precyzyjnie obsługiwać laboratorium. Do tego jest łatwo programowalny. Mobilna podstawa pozwala go łatwo przemieszczać. A wszystko to ze 100% dokładnością i powtarzalnością.

laboratorium robot

Funkcjonalność aplikacji

  • precyzyjne lokalizowanie, przenoszenie i umieszczanie badanych próbek
  • obsługa wszelkich rodzajów próbek: stałe, płynne, gazowe
  • kontrola siły i momentu pozwalająca na delikatną obsługę próbek
  • 100% bezbłędna praca według ściśle określonej procedury
  • odczyt kodów i opisów z próbek, archiwizacja i porównanie z wzorcem
  • integracja i sterowanie sprzętem laboratoryjnym

Przykład

Odtwórz wideo